Сравни
0 Количка
Всички категории

Продукти

Общи гаранционни условия

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ  НА ФИРМА ИТЕМА-ПГ 

 

 

Уважаеми Клиенти, 

Благодарим Ви за избора да купувате продукти от фирма ИТЕМА-ПГ.

Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкцията за употреба и Гаранционните Условия. 

 

Продуктите са нови или употребявани /обновени/.

Гаранцията предвижда безплатен ремонт или замяна на компоненти в продължение на целия гаранционен срок.

Гаранция се дава само за хардуерни повреди и осигурява безплатен ремонт в срок от 30 дни. Ремонтът обезпечава пълната хардуерна функционалност и работоспособност на продукта и не включва почистване, настройване на софтуер, поддръжка или техническа помощ, освен ако не е предвидено друго в отделен договор за услуга. Гаранцията не покрива софтуер, части и консумативи като клавиатури, батерии и адаптери, тонер касети, мастилници и др.

При употребявани продукти гаранцията, която се дава, е за техническа изправност, а не за външен вид.

 

Гаранционният срок

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.

Гаранционния срок за всеки един от предлаганите в настоящия електронен магазин артикули са посочени в техните описания.

Всеки потребител, закупил продукт от сайта, се приема, че се е запознал с гаранционния срок на закупения продукт и/или услуга. Всяка стока, закупена от фирма ИТЕМА-ПГ, се придружава от Гаранционна карта, в която са упоменати гаранционните условия за дадения продукт.

Стандартният минимален гаранционен срок на обновените продукти е 3 месеца. Всякановастока (лаптопи, компютри, монитори, аксесоари) се доставя с гаранция от производител.

Определени компоненти (акумулаторни батерии, адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и др.) са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца ) съгласно условията на производителя.

При преоценени продукти гаранция не се дава за дефекта, поради който е преоценен продуктът.

Консумативите нямат гаранция.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Гаранционният сервиз се извършва само на територията на сервиза на ИТЕМА-ПГ, за продукти с гаранция от фирма ИТЕМА-ПГ, при представена оригинална гаранционна карта и платежен документ. За нови продукти гаранцията се обслужва само в оторизираните национални сервизи. При всички останали случаи ремонтът ще бъде извършен по цени, определени от Тарифата за услуги и ремонти на сервиза на фирма ИТЕМА-ПГ

 

Приемане на гаранционните условия

Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия и декларира, че е прегледал стоката преди закупуването й, не е констатирал външни видими дефекти и/или несъответствия с договора за продажба и стоката му е предадена от продавача с пълна окомплектовка.

За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок.

Tpaнcпopтнитe paзxoди ca зa cмeткa нa клиeнтa, ако не е договорено друго.

Стоката трябва да се достави в сервиза в пълна окомплектация и опаковка, гарантираща безопасно транспортиране и детайлно описание на проблема.

Сервизът има право да транcпортира стоката до други сервизи за своя сметка.

Гapaнциoнният cpoк нe тeче пpeз вpeмeтo нa peмoнтa - oт дeня нa пpиeмaнe нa пopъчкaтa дo дeня нa увeдoмявaнe нa клиeнтa зa oтcтpaнявaнe нa дeфeктa, и ce удължaвa c пpoдължитeлнocттa нa peмoнтa.

Гapaнциятa нe ce oтнacя дo и нe пoкpивa кoнcумaтивнитe мaтepиaли, кaтo тонер касети, глaви нa пpинтepи, лeнти, тoнepи, магнитни носители и дp.

 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

Всякакви опити от страна на потребителя за промяна на параметрите и режима на работа на съответния продукт (устройство) - неупълномощена модификация на PC конфигурация; настройки режима на устройството, различни от тези по спецификацията му и др.

Намалянето капацитета на батериите на лаптопите е неминуем процес с течение на времето и това не може да бъде основание за рекламация.

Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.

Токови удари от всякакъв характер.

Дефекти причинени от неправилен транспорт.

Пoвpeди, пpичинeни oт дpуги cpeдcтвa и уpeди, изпoлзвaни cъвмecтнo c продадената тexникa.

Пoвpeди, пpичинeни oт консумативи - тонер, тонер касети, мастилници, ленти, …не закупени от ИТЕМА-ПГ.

Отклонение от захранващото напрежение 220V+- 5% т.е. използваните на неизправна ел. инсталация.

Нapушeн външeн вид или разкъсан или повреден гаранционен стикер.

Наличието на дефектни пиксели и/или субпиксели при LCD матрица на мониторите, на преносимите компютри и на моб. телефони с брой и разположение неотговарящо на гаранционните изисквания на съответния производител. или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:

 • Постоянно светещ пиксел-2 броя; 
 • Тъмен пиксел - 2 броя; 
 • Дефектен субпиксел (червен, зелен или син, светещ или тъмен)-5 броя; 
 • Група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела-не се допуска; 
 • Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 2 групи.
 • Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.

За процесори, памети и видеокарти използвани на честота и/или захранващо напрежение по-високи от предвидените за модела от производителя.

Амортизация на устройството в следствие на натоварвания превишаващи посочените от производителя.

Повредата е причинена от насекоми, гризачи, домашни любимци  или други подобни, прах, пясък, кал, вредители и други замърсители.

 

Извършване на гаранционния ремонт 

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да: 

 • Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно – да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия. 
 • Ако няма същия модел се предлага закупуване на друг модел с доплащане. При изкупуване на дефектна стока, която е без пълната си окомплектация и оригинална опаковка, се извършва приспадане стойността на съответните липси. 
 • В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената. 
 • Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза. 
 • По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока. 

Гаранционният и извънгаранционният сервиз се извършва за не по-малко от 48 часа.

Ако дефектът на устройството в гаранция не се наблюдава или се дължи на взаимодействието с други извънгаранционни устройства или софтуерни проблеми, се прилагат условията, описани в "Тарифа за услуги и ремонти". 

Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и клиентът откаже извънгаранционен ремонт, дължи такса за диагностика плюс транспортни разходи!

 

Получаване на отремонтираната стока

Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно. 

Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната / заменена стока.

Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

При несъгласие се попълва констативен протокол.

Фирма "ИТЕМА-ПГ" не носи отговорност за устройства, непотърсени в срок от 30 дни.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИУСЛОВИЯ:

При подмяна на дефектирал модул или разширение на системата, то към гаранционната карта се добавя друга такава, която се счита за неразделна нейна част.

Фирма ИТЕМА-ПГ не носи отговорност за действия на клиента във връзка със Закона за защита на авторските права.

Фирма ИТЕМА-ПГ си запазва правото да отказва гаранция, ако тя й бъде отказана от производителя по някаква причина, като ще предоставя доказателства за този отказ.

 

Уважаеми Клиенти,

Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта.

ПОДГОТВЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ nреди да свържете с ОТОРИЗИРАНИЯ сервиз:
Име, Адрес, Имейл и Телефон за връзка; Модел и Сериен номер на nродукта; Дата и Място на nокуnката; Документите от nокупката (фактура или касова бележка, гаранционна карта или техни копия). Подгответе се да опишете устно nроблема и да имате nод ръка лист и nисалка за бележки.

СВЪРЖЕТЕ СЕ с ЦЕНТЪРА ЗА ПОДДРЪЖКА: Заnишете си номера на сервизната поръчка, с който можете да nроследявате ремонта на Вашето устройство. Ако повредата е извън обхвата на гаранционните условия ( извънгаранционна повреда), консултантите ще Ви предложат да заnлатите ремонта. Имате възможност да откажете, nри което заплащате само диатностиката и разходите за транспорт, ако има такива.

ПОДГОТВЕТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА ПРЕДАВАНЕ: Премахнете всякакви nароли за достъп до устройството, ако има такива. Ако устройството е комnютър - направете си архив на ценната информация. Оnаковайте устройството с пълната комnлектация в оригиналната или друга одходяща кутия, която да предотврати nовреди по време на транспорта. Поставете вътре документите от покуnката или техни коnия (гаранционна карта, касова бележка или фактура).

 

Фирма ИТЕМА-ПГ не носи отговорност за повреди или загуба на програмни продукти и данни.
Като предпазна мярка в спучай на възможни повреди в изделиета и последваща частична или пълна загуба на информация,
Ви съветваме периодично да създавате резервни капия на данните. 

 

ВНИМАНИЕ 

Рекламации за неокомплектовност и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката. 

Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни. 

Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката. 

Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката ( почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента. 

 

ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ГАРАНЦИОННА ТЕХНИКА:

ИТЕМА-ПГ ЕООД 

1784 София, бул. Цариградско шосе 133, сграда БИЦ-ИЗОТ, ет. 4, офис 402

За контакти: 

тел: 0886 700129; 02 9718021

ел. поща: service@itema-pg.com; office@itema-pg.com

 

Моля, не изпращайте продукти за рекламация преди да сте се свързали с представител на фирмата.

 

Можете да изтеглите заявка за гаранционна поддръжка от тук.

 

Уважаеми Клиенти,
 ИТЕМА-ПГ предлага и Допълнителна гаранция на някои от продуктите,
 ТУК може да се запознаете с условията.

 

Пожелаваме Ви години безпроблемна работа на Вашия уред!

 

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Може да изтеглите условията в PDF формат 

0
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки