Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

Продукти

Стани Героя на офиса с ИТЕМА- ПГ


Условия и официални правила на томболата „Стани героя на офиса с ИТЕМА-ПГ“

  1. Томболата „Стани героя на офиса с ИТЕМА-ПГ“ (споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Томболата“) се организира и провежда от „ИТЕМА-ПГ“ ЕООД, регистрирана съгласно ЗДДС под номер BG121662079, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 525, МОЛ Петър Георгиев. 
  2. В Томболата може да бъдe спечелен: съвместими тонер касети на стойност 100лв.
  3. За да участвате за спечелването на наградата, трябва да регистрирате своето име и валиден имейл адрес ТУК.
  4.  Участието в Томболата е незадължително и доброволно. Необвързано с покупка. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
  5. Томболата е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, с местоживеене в Република България.
  6. Томболата започва в 12:00:00 ч. на 11.06.2019 и ще продължи до 23:59:59 ч. на 11.07.2019 г. 
  7. Победителят в Томболата ще бъде определен на случаен принцип на 12/07/2019г. Името на печелившия ще бъде обявено онлайн – на уебсайта на ИТЕМА- ПГ. Той ще бъде уведомен по имейл, за това че е спечелил и как ще получи наградата си. Непечелившите също ще получат имейл с името на печелившия.
  8. С участието си в Томболата участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта.
  9. Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на ИТЕМА- ПГ в интернет на shop.itema-pg.com. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Игрaтa.
  10. С регистриране на участието си в Томболата ще се счита, че участниците в Томболата, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват личните им данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани по електронен път и използвани за маркетингови цели oт „ИТЕМА- ПГ“ ЕООД. Личните им данни няма да бъдат предоставени на трети лица.